U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website (zie onder “contact en aanmelden”). Voor de vergoeding van de zorg is het tevens nodig dat u een verwijsbrief van de huisarts naar mij opstuurt. Hierin moet vermeld staan dat u wordt verwezen voor de basisGGZ en dat er sprake is van een (vermoedelijke) DSMV diagnose. Daarna neem ik telefonisch contact met u op voor een eerste afspraak/het intakegesprek. Wanneer u de gesprekken zelf wilt betalen is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Ons eerste gesprek zal gaan over uw klachten en, in grote hoofdlijnen, zaken uit uw leven die hiermee kunnen samenhangen. Dit gesprek duurt maximaal 45 minuten. Aan het einde van de intake wordt samen met u bekeken of ik uw hulpvraag kan beantwoorden en word u gevraagd of u een vervolg op prijs stelt.

In het tweede gesprek wordt de diagnose, het behandelplan en het voorgestelde behandeltraject met u doorgenomen. Ook wordt dan een begin gemaakt met de behandeling. Gemiddeld vinden de sessies, van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding en verslaglegging) een keer in de twee weken op donderdag plaats. Een behandeling in de basis GGZ kan variëren van vijf tot maximaal twaalf/dertien gesprekken.

In de behandeling maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie (EMDR), elementen uit de Emotion Focused Therapy, oplossingsgerichte therapie, technieken uit de korte psychodynamische therapie, cliëntgerichte therapie, inzichtgevende therapie en technieken uit de Acceptance en Commitment Therapy.