Er is sprake van problematiek die niet (meer) door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Hier valt o.a. onder:

  • Relatieproblemen
  • Rouwproblematiek
  • Levensfaseproblematiek (aanpassingsproblematiek zoals problemen met het op kamers gaan/studeren, ouderschap, problemen met de ouderdom enz.)
  • Werkgerelateerde problematiek (burnout)

Wanneer dit voor u geldt, maar u toch graag gesprekken wilt, dan dient u deze zelf betalen. Hiervoor geldt een tarief van 90 euro per sessie. Bij relatieproblematiek, dus wanneer u met twee personen komt, geldt het dubbele tarief van 180 euro. Dan is er ook sprake van een dubbele sessie (90 minuten).

No show-regeling
U dient zich uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak per mail of telefonisch bij mij af te melden, anders wordt het bedrag van de sessie, 90 euro, bij u in rekening gebracht.