Vanaf 1 januari 2022 is het, zo genaamde, zorgprestatiemodel ingevoerd: een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ. De tarieven van de consulten hangen af van het type consult en de lengte hiervan. De tarieven zijn gebaseerd op de  directe contacttijd en de tijd die nodig is voor administratie (zoals verslaglegging, opstellen behandelovereenkomst, huisartsbrieven, het doornemen van de resultaten van vragenlijsten, voorbereidingstijd en bijwerken van het cliëntendossier).

Tarieven GZ-psycholoog setting ambulant sectie II (NZA-tarief)
—————————————————————————————-
Code    Consulttype                                   NZA-tarief
—————————————————————————————-

CO0432  Intake/diagnostiek 45 minuten € 159,70
CO0562  Intake/diagnostiek 60 minuten € 183,44
CO0692  Intake/diagnostiek 75 minuten € 223,48
CO0497  Behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627  Behandeling 60 minuten € 161,46
CO0757  Behandeling 75 minuten € 198,72
CO0887  Behandeling 90 minuten € 242,76

—————————————————————————————-

Bovenstaande bedragen kunt u dus, afhankelijk van de prestatiecode, verwachten op uw declaratienota. U wordt gevraagd na afloop van elk gesprek te betalen via een betaalverzoek of per pin. U ontvangt elke maand een nota van de afgenomen consulten die u (digitaal) kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Verwijzing huisarts:
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts naar de BasisGGz verplicht. De verwijzing moet gedateerd zijn vóór het (eerste intake)gesprek. In de verwijsbrief dient naast een vermoede DSM-diagnose ook de AGB-code van de huisarts te zijn vermeld. Verder wordt gevraagd om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.

Niet gecontracteerde zorg:
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van uw polis krijgt u of een volledige vergoeding (echte restitutiepolis) of een gedeeltelijke (naturapolis) vergoeding uit de basisverzekering. De behandelaar is niet verantwoordelijk voor de (mate van) vergoeding door de zorgverzekeraar.

Eigen risico:
Houdt u er rekening mee dat bij verzekerde zorg uit het basispakket door de zorgverzekeraar minimaal een bedrag van 385 euro eigen risico wordt ingehouden.

Onverzekerde Zorg (OVP):
Bepaalde problemen en klachten zoals bijvoorbeeld rouw-en verwerkingsproblematiek, overspannenheid/burn-out, werk- of relatieproblemen komen bij behandeling niet in aanmerking voor verzekerde vergoeding uit de basiszorg. Voor onverzekerde zorg is echter geen verwijzing van de huisarts nodig. Soms wordt deze zorg wel gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit een aanvullende verzekering. OVP valt onder gezondheidszorg en daarover hoeft geen BTW te worden betaald. De kosten per sessie (45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd) bedragen € 115,-. Een telefonisch/e-mail behandelconsult kost 27,50 euro per 15 minuten.

Zelfbetalende cliënten

U kunt er ook voor kiezen geen verwijsbrief van de huisarts te vragen en geen gebruik te maken van verzekerde zorg. In dat geval komen de kosten voor uw eigen rekening. Deze bedragen €115,- per sessie (45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd). De kosten van een telefonisch/e-mail behandelconsult bedragen € 27,50 per 15 minuten.

Verhindering

Wanneer u bent verhinderd wilt u dan de afspraak minimaal 24 uur van tevoren per telefoon of mail afzeggen. Dan kost het u niets. Bij te laat annuleren wordt 50 euro in rekening gebracht.