Per consult van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding en verslaglegging door de behandelaar) betaalt u 95 euro. U kunt na afloop van de sessie pinnen of contant betalen. Afhankelijk van de polis van uw zorgverzekeraar en het bedrag van uw eigen risico krijgt u de geboden zorg bijna helemaal (restitutiepolis) of grotendeels vergoed (natura polis). Via deze link kunt u betreffende vergoedingen van uw zorgverzekeraar nagaan:
Na het beëindigen van de behandeling krijgt u van mij als behandelaar via de mail een declaratienota van de hele behandeling die u digitaal in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar.

Voorschot:
Voor aanvang van het behandeltraject wil ik u vragen om een éénmalig voorschot te storten van 95 euro op (NL70RABO0333362284 t.n.v. S. Westra-Spoelstra). Uiteraard hoeft u dan de kosten van het intakegesprek niet meer te betalen. Wanneer u dit bedrag heeft overgemaakt is dit tevens een bevestiging van een akkoord van uw zijde en de reeds geplande intake.